Banner TC

Overzicht ]  Latijn | Moderne talen | Toerisme

doorstroom

Wat verwachten we van je? > Wie ben je?
  • Je bent inzichtelijk sterk, kan goed verbanden leggen en logisch redeneren​.
  • Je bezit een sterk taalgevoel​ en bent verbaal-linguïstisch sterk.
  • Je hebt inzicht in het taalsysteem en wil graag meer weten over de impact van taal en communicatie op de cultuur en de samenleving​.
  • Je bent geboeid door talen, kunst en literatuur​.
Wat kan je?

Je hebt een voorkeur voor activiteiten en beroepen waarin je complexe theorieën en problemen kunt onderzoeken en oplossen. Je bent nieuwsgierig en leest graag wetenschappelijke informatie om oplossingen en verklaringen te bedenken. Je waardeert wetenschappelijke of schoolse activiteiten en prestaties. Je vertrouwt op denken, het verzamelen van objectieve informatie en een zorgvuldige analyse.

Welke vakken krijg je?

3 | 4 Moderne talen

Bekijk de presentatie over Moderne talen op de pagina Taal en cultuur van de website Studiekeuzebegeleiding.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.