Schoolorganisatie

Bij je zorgcoördinator kan je terecht om te praten over persoonlijke problemen en voor hulp:

  • wanneer je sociale en/of emotionele problemen hebt;
  • wanneer je erg vaak afwezig bent op school;
  • wanneer je schoolmoe bent:
  • wanneer je een leer- of ontwikkelingsstoornis hebt (de zorgcoördinator zorgt voor verbindende communicatie met de vakleerkrachten binnen de voorzieningen van redelijke aanpassingen);
  • wanneer je ernstige gezondheidsproblemen hebt;
  • wanneer je vragen hebt over vormen van verslaving.

Bij ernstige probleemsituaties zal de zorgcoördinator je doorverwijzen naar externe hulpverleners. De zorgcoördinator bezorgt je de contactgegevens en zal indien je dit wenst het eerste contact verzorgen. De zorgcoördinator heeft discretieplicht maar geen beroepsgeheim.

Beckers Everts Jordens Zoons
Shana Beckers Gert Everts Timmy Jordens Moësha Zoons

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.