Xtra

Logo met datum

Van de millenniumovergang naar de 21ste eeuw werd veel verwacht. Echt spectaculair is die overgang niet verlopen. Wel is de wereld vanaf toen snel gaan veranderen.

En nu, 17 jaar later, moeten we vaststellen dat we ons in een nieuw tijdperk bevinden. De wereld is veranderd en dus onze school ook. Wij gebruiken de kracht van onze verbeelding om te kunnen zien wat onze leerlingen nodig hebben in de toekomst. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om ons onderwijs zo te organiseren dat het beantwoordt aan de noden van een snel veranderende maatschappij. We kennen en kunnen veel, maar er is zoveel wat we nog niet weten. Niemand bezit alle kennis en vaardigheden om de uitdagingen van de wereld van vandaag aan te kunnen. Dialoog en samenwerking zijn meer dan ooit nodig. Daarom willen wij graag met alle partijen die betrokken zijn bij onze campus nadenken over de school van de toekomst.

Op woensdag 26 april 2017 organiseerden wij een rondetafelconferentie met leerlingen, ouders, personeel, andere onderwijsaanbieders, zorgverstrekkers, jongerenwerkers, ondernemers, de gemeente Maasmechelen en andere relaties. 70 mensen ontvingen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De avond werd een succes en de deelnemers waren enthousiast. Het IKZ-kernteam verwerkt de verzamelde ideeën en bijdragen en neemt ze op in het nieuwe meerjarenplan van campus de helix.

RTC campus de helix 01

campus de helix, waar talent thuiskomt

Op onze campus zijn LEREN en LEVEN even belangrijk. Wat betekent deze visie voor de toekomst van onze leerlingen?

Er werd een antwoord gezocht op drie vragen.

  • Hoe werkt campus de helix vandaag?
  • Wat zijn de grootste uitdagingen voor campus de helix in de toekomst?
  • Aan welke waarden en normen hecht campus de helix het meeste belang?

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.