Visie

Het meerjarenplan wil de verdere ontwikkeling van onze campus richting geven, ondersteunen en op peil houden.
Dankzij de vele ideeën en voorstellen van de deelnemers aan de rondetafelconferentie hebben wij het meerjarenplan 2017-2022 kunnen bouwen rond vijf grote thema’s.

samenwerkingcommunicatieheelheidinnovatieorde

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.