Visie

Met de ideeën en voorstellen van de deelnemers aan de rondetafelconferentie is het meerjarenplan 2017-2024 opgebouwd. Er zijn vijf grote thema’s in opgenomen: samenwerking, communicatie, heelheid, onderwijsinnovatie en orde en netheid. Dit meerjarenplan geeft de ontwikkeling van campus de helix richting en ondersteuning. Bovendien houdt het de werking van de campus op peil.

SamenwerkingCommunicatieHeelheidInnovatieOrde

Bekijk de realisaties in de afgelopen 7 schooljaren in dit pdf-document.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.