Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

01LLbanner

De leerlingenraad heeft tot doel de communicatie en de samenwerking tussen de leerlingen en de school te bevorderen. De raad wil dat leerlingen van campus de helix trots zijn op hun school. De leden van de leerlingenraad doen dit door activiteiten voor leerlingen te organiseren in samenwerking met leerkrachten en ouders. De leerlingen hebben ook een stem in de schoolraad en bespreken voorstellen en vragen met de schoolleiding. Bovendien is er een goede verstandhouding tussen de leerlingenraad en de ouderraad.

groep 2019