Banner TC

Overzicht ]  Latijn | Moderne talen | Toerisme

doorstroom

Wat verwachten we van je? > Wie ben je?
  • Je hebt een goed inzicht in complexe leerinhouden​.
  • Je kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden​.
  • Je kan logisch en geordend redeneren door analyse en synthese​.
  • Je kan veel en complexe leerstof verwerken in een korte tijd​.
  • Wiskundig abstract denken is voor jou niet vreemd​.
  • Je bent verbaal sterk met een goed taalgevoel​.
  • Je wilt je graag verder verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur​.
Wat kan je?

Je hebt een voorkeur voor activiteiten en beroepen waarin je complexe theorieën en problemen kunt onderzoeken en oplossen. Je bent nieuwsgierig en leest graag wetenschappelijke informatie om oplossingen en verklaringen te bedenken. Je waardeert wetenschappelijke of schoolse activiteiten en prestaties. Je vertrouwt op denken, het verzamelen van objectieve informatie en een zorgvuldige analyse.>

Welke vakken krijg je?

3 | 4 Latijn

Bekijk de presentatie over Latijn op de pagina Taal en cultuur van de website Studiekeuzebegeleiding.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.