Lessentabellen

   

UREN
Aardrijkskunde 2
Beeld 2
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
   
BZL taal 1
BZL wiskunde 1
Klastitularisuur 1
Talentverkenner 2
  32

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.