2A en 2AV Economie en organisatie

Je wilt graag

  • de sociaal-economische realiteit en actualiteit onderzoeken en je stelt je kritisch op ten opzichte van maatschappelijke keuzes
  • ICT-vaardig worden
  • consumentengedrag bestuderen door rekening te houden met leefomgeving, duurzaamheid, privacy en milieu
  • socio-economische verschijnselen begrijpen vanuit het standpunt van de consument (klant) in relatie tot de brede economische omgeving
  • sociale en communicatieve vaardigheden toepassen (spreken, presenteren, mailen...)

Wil je 5 uur per week ondergedompeld worden in "economie en organisatie"?

  • 2A economie en organisatie: Deze studierichting daagt je uit om zoveel mogelijk uit jezelf te halen en je zo breed mogelijk te vormen. In vergelijking met 2A verdieping krijg je meer tijd om de algemene vakken te verwerken.  In alle vakken van de algemene vorming wordt ondersteunend gewerkt. Tijdens de uren begeleid zelfstandig leren (BZL) ondersteunt de school je voor wiskunde en talen. Daarnaast heb je 5 uur per week het vak economie en organisatie.
  • 2AV economie en organisatie: Om je voldoende uit te dagen, mag het iets moeilijker zijn voor jou. In alle algemene vakken wordt de leerstof op een hoger niveau aangeboden. Je bent geïnteresseerd in talen én wiskunde. Voor deze twee vakken organiseert onze school twee uren begeleid zelfstandig leren (BZL) om je nog meer uit te dagen. Daarnaast heb je 5 uur per week het vak economie en organisatie.

Welke vakken krijg je?

2A Economie en organisatie
2AV Economie en organisatie

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.