CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Via CLIL krijgen leerlingen een vak in een vreemde taal. Campus de helix biedt geschiedenis en aardrijkskunde aan in het Engels.

Aanbod

Geschiedenis

3de jaar doorstroomfinaliteit in Economische wetenschappen | Humane wetenschappen | Latijn | Maatschappij- en welzijnswetenschappen | Moderne talen | STEM-natuurwetenschappen | STEM-technologische wetenschappen

3de jaar dubbele finaliteit in Bedrijf en organisatie | Biotechnieken | Elektromechanische technieken | Houttechnieken | Maatschappij en welzijn | Mechanische technieken | Toerisme

5de jaar doorstroomfinaliteit in Economie-moderne talen | Economie-wiskunde | Humane wetenschappen | Latijn-moderne talen | Latijn-wetenschappen | Latijn-wiskunde | Moderne talen | Moderne talen-wetenschappen | Wetenschappen-wiskunde

Aardrijkskunde

4de jaar doorstroomfinaliteit in Economische wetenschappen | Humane wetenschappen | Latijn | Moderne talen | STEM-natuurwetenschappen

Praktisch

Als je een van deze vakken in CLIL kiest, krijg je in een eerste fase veel talige ondersteuning. Je zult zelf de keuze mogen maken om in het Engels te antwoorden of eventueel extra uitleg in het Nederlands toe te voegen aan het antwoord in het Engels.

In de tweede graad wordt de helft van de hoofdstukken in het Engels gegeven, de andere helft in het Nederlands. Welke hoofdstukken in het Engels en welke in het Nederlands worden gegeven, is afhankelijk van het beschikbare bronnenmateriaal. De hoofdstukken die gebaseerd zijn op Engelstalige bronnen worden in het Engels onderwezen. Bijgevolg worden de Engelstalige hoodstukken ook in het Engels geëvalueerd en de Nederlandstalige hoofdstukken in het Nederlands. Het examen zal dus bestaan uit vragen in beide talen.

Het Engels zelf wordt enkel op een formatieve manier geëvalueerd. Er worden geen punten afgetrokken voor taal- en schrijffouten, maar ze worden wel aangeduid. Er is extra feedforward en feedback, zowel inhoudelijk als taalkundig en geregeld is er een korte zelfevaluatie om je progressie op te volgen.

In de derde graad wordt de hele leerstof in het Engels gegeven. Het examen zal dus ook in het Engels worden afgenomen. Het Engels zelf wordt formatief geëvalueerd.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.