Banner MW

OverzichtHumane wetenschappenOrganisatiehulp | Sociale en technische wetenschappen | Verzorging

doorstroom

Wat verwachten we van je?
 • Je hebt belangstelling voor een algemene vorming.
 • Je bent geïnteresseerd in de mens en in de samenleving. Ook de actualiteit en cultuur boeien je.
 • Je bent communicatief en je gaat graag om met mensen.
 • Je houdt ervan te observeren, te bevragen en cultuuruitingen (kranten, tv-programma's...) kritisch te onderzoeken.
Wat biedt de studierichting Humane wetenschappen?
 • Een brede algemene vorming waarin de klemtoon ligt op gedrags- en cultuurwetenschappen.
 • Deze studierichting is erg theoretisch maar aan zelfstandig leren en aan het presenteren van kennis en projecten wordt veel belang gehecht.
 • Chemie, fysica en biologie van de 2de graad worden in de 3de graad als natuurwetenschappen aangeboden.
Hoofdvakken in de derde graad
 • Cultuurwetenschappen is de studie van het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving: economie, techniek, recht, politiek, media, kunst en filosofie als deelaspecten van de maatschappij;
 • Gedragswetenschappen bestudeert de verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort. De mens als individu, de mens als lid van de samenleving en de wisselwerking tussen mensen. Eigen ervaringen worden getoetst aan inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie;
 • In de studie van de moderne talen gaat de aandacht naar de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden.
Welke toekomstmogelijkheden zijn er?
 • Verder studeren in het hoger onderwijs is een must. Na deze studierichting in de derde graad kan je zowel een professionele als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding volgen.
 • Voorbeelden van professionele bacheloropleidingen zijn de lerarenopleiding, sociaal assistent, psychologie, orthopedagogie, communicatiebeheer en verpleegkunde.
 • Zuiver wiskundige-wetenschappelijke studierichtingen zijn niet evident. Studierichtingen waarvoor een artistieke en/of beroepsgerichte vooropleiding nodig zijn, zijn meestal uitgesloten.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.