Banner EO

Overzicht | Boekhouden-informatica | Economie | Handel | Office en retail

doorstroom-arbeidsmarkt

Wat verwachten we van je?
 • Je hebt belangstelling voor een theoretisch-technische vorming waarbij algemene vorming afgewisseld wordt met praktische toepassingen. Je voorkeur gaat uit naar maatschappelijk-economische thema’s.
 • Je bent geïnteresseerd in actualiteit en maatschappij.
 • Je werkt graag in groep en je voelt je niet geremd om voor de klas te staan.
 • Werken met computer is voor jou geen hinderpaal.
 • Je werkt ordelijk, nauwkeurig en geconcentreerd bij het noteren en verwerken van gegevens.
 • Je vindt het belangrijk om je eigen administratie (eigen cursus, taken, …) ordelijk te organiseren.
 • Je hebt aanleg om leerstof te synthetiseren en te schematiseren.
 • Je hebt interesse in softwareprogramma’s die ondersteunend zijn voor de administratie en je wilt leren werken met een (eenvoudig) boekhoudprogramma.
 • Je hebt aanleg voor talen.
 • Je hebt interesse voor boekhouden en wiskunde. Je behaalde goede resultaten voor wiskunde in de eerste graad.
 • Je werkt graag aan nieuwe opdrachten en je bent leergierig
 • Je bent flexibel en je kan je gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in je werkomgeving.
Wat biedt de studierichting Handel?
 • Een polyvalente studierichting die je voorbereidt op een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, in overheidsdiensten of in de dienstensector. Het aanbod bestaat grotendeels uit administratief-commerciële en op de praktijk gerichte vakken. De klemtoon ligt op taalkundige en bedrijfseconomische kennis.
 • Ruime aandacht voor talen en een algemene, culturele en maatschappelijke vorming. Het talenprogramma is afgestemd op mondelinge en schriftelijke handelstaal in de praktijk. Correspondentie via brief en telefoon of via internet door middel van elektronische post komt aan bod.
Hoofdvakken in de tweede graad
 • In Bedrijfseconomie ligt de klemtoon op documenten: in de administratie, in commerciële afdelingen en in de boekhouding. Je leert werken met een didactisch boekhoudpakket, je leert commerciële verrichtingen analyseren en registreren in de boekhouding. Je maakt kennis met verkooptechnieken.
 • In Informatica wordt in de tweede graad eerst uitgebreid aandacht besteed aan klavierbeheersing. Je maakt ook kennis met apparatuur, met programmatuur, met algoritmisch denken en met de basisvaardigheden van een professioneel programma voor databeheer en elektronisch rekenblad. Daarna ligt de nadruk op het gebruik van een aantal ruim verspreide softwarepakketten voor tekstverwerking en gegevensbeheer.
Hoofdvakken in de derde graad

Na de tweede graad Handel kun je in de derde graad de richting Handel verderzetten of kiezen voor Boekhouden-informatica.

 • In Bedrijfseconomie worden onderwerpen thematisch behandeld vanuit het economische, het wetgevende en/of het administratieve/boekhoudkundige standpunt:
  • Macro-economische onderwerpen of de studie van de maatschappelijke realiteit waarin wij leven;
  • Micro-economische onderwerpen of de studie van het bedrijfsleven in al zijn facetten;
  • Projectgericht werken of het verder uitdiepen van bepaalde thema’s waarbij zelfsturing centraal staat. De lessen worden afgewisseld met bedrijfsbezoeken of lezingen door gastsprekers.
 • De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit:
  • Een commercieel gedeelte met aandacht voor marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau;
  • Een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie en het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming;
  • Een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor ondernemingsvaardigheden zodat leerlingen zich later kunnen vestigen als zelfstandige.
 • Tijdens de stageperiode in het laatste jaar kom je in contact met het beroepenveld commercieel-administratief bediende. Je doet nuttige praktijkervaring op onder begeleiding van de leerkracht en een stagementor.
 • De GIP (geïntegreerde proef) is een vakoverschrijdend werk dat je op het einde van de opleiding presenteert in meerdere talen voor een interne en externe jury.
 • Als je voldoet aan alle items van de checklist Bedrijfsbeheer, ontvang je op het einde van de studie ook het getuigschrift bedrijfsbeheer dat vereist is voor het opstarten van een eigen zaak in België.
Welke toekomstmogelikheden zijn er?
 • De studierichting Handel is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs. Een professionele bachelor in een economische richting is het meest aangewezen. Een goede studiehouding is een absolute voorwaarde.
 • Directe beroepsuitoefening na de derde graad is ook mogelijk. Je kan aan de slag in de functie van commercieel-administratief bediende.
 • Wie het getuigschrift bedrijfsbeheer behaalt, is voorbereid voor het werken als zelfstandig ondernemer.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.