Banner EO

Overzicht | Boekhouden-informatica | Economie | Handel | Office en retail

doorstroom

Wat verwachten we van je?
 • Je hebt belangstelling voor een algemene vorming en je voorkeur gaat daarbij uit naar maatschappelijk-economische thema's.
 • Je bent geïnteresseerd in actualiteit en maatschappij.
 • Je werkt graag in groep en je voelt je niet geremd om voor de klas te staan
 • Werken met de computer is voor jou geen hinderpaal.
 • Je bent ordelijk en accuraat bij het noteren en verwerken van gegevens.
 • Je hebt aanleg om modellen te synthetiseren, te schematiseren en te evalueren bij het oplossen van problemen.
Wat biedt de studierichting Economie?
 • Een brede algemene vorming waarin de studie van de moderne talen belangrijk is.
 • De studierichting economie brengt je rechtstreeks in contact met de maatschappelijke realiteit: het bedrijfsleven, de menselijke relaties en het bedrijfsbeleid.
 • De lestijden economie omvatten drie deelvakken:
  • algemene of sociale economie: studie van de maatschappelijke realiteit;
  • bedrijfswetenschappen: studie van het bedrijfsleven;
  • project economie: oplossen van gevalsstudies gelinkt aan de economische realiteit.
 • De interesse voor de economische wetenschappen kan op twee manieren geuit worden:
  • op een wetenschappelijk-analytische manier met een eerder wiskundige wijze van uitdrukken van de economische grootheden (klemtoon op de component wiskunde).
  • op een meer verbale manier waarbij de in de economie gebruikte symboliek eerder onder woorden gebracht wordt (klemtoon op de component moderne talen).
Welke toekomstmogelijkheden zijn er?
 • Verder studeren aan het hoger onderwijs is een must. Na deze studierichting in de derde graad kan je zowel een professionele als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding volgen.
 • Studierichtingen waarvoor een artistieke en/of beroepsgerichte vooropleiding nodig zijn, zijn meestal uitgesloten.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.