Banner EO

Overzicht | Boekhouden-informatica | Economie | Handel | Office en retail

doorstroom-arbeidsmarkt

Wat verwachten we van je?
 • Je hebt belangstelling voor een theoretisch-technische vorming waarbij algemene vorming afgewisseld wordt met praktische toepassingen. Je voorkeur gaat uit naar maatschappelijk-economische thema’s.
 • Je bent geïnteresseerd in actualiteit en maatschappij.
 • Je werkt graag in groep en je voelt je niet geremd om voor de klas te staan.
 • Werken met computer is voor jou geen hinderpaal.
 • Je werkt nauwkeurig en netjes bij het noteren en verwerken van gegevens.
 • Je kan zelfgestuurd leren en je neemt verantwoordelijkheid.
 • Je vindt het belangrijk om je eigen administratie (eigen cursus, taken, …) ordelijk te organiseren in Microsoft programma’s.
 • Je hebt aanleg om leerstof te synthetiseren en te schematiseren .
 • Je bent geïnteresseerd in softwareprogramma’s die ondersteunend zijn voor de administratie maar ook in programma’s voor webdesign, softwareontwerp en fotobewerking.
 • Je hebt interesse in boekhouding en in het elektronisch verwerken van de boekhouding.
Wat biedt de studierichting Boekhouden-informatica?
 • In bedrijfseconomie worden onderwerpen thematisch behandeld vanuit het economische, het wetgevende en/of het administratieve/boekhoudkundige standpunt:
  • Macro-economische onderwerpen of de studie van de maatschappelijke realiteit waarin wij leven;
  • Micro-economische onderwerpen of de studie van het bedrijfsleven in al zijn facetten;
  • Projectgericht werken of het verder uitdiepen van bepaalde thema’s waarbij zelfsturing centraal staat. De lessen worden afgewisseld met bedrijfsbezoeken of lezingen door gastsprekers.
 • Tijdens de stageperiode in het laatste jaar kom je in contact met het beroepenveld. Je doet nuttige praktijkervaring op onder begeleiding van je leerkracht en een stagementor.
 • In projecten gekoppeld aan het bedrijfsleven kun je het getuigschrift Bedrijfsbeheer behalen. Door deze praktijkoefening leer je de taken en verantwoordelijkheden van een zelfstandige ondernemer kennen.
 • In de geïntegreerde proef (GIP) krijg je de opdracht een event te organiseren. Persoonlijke eigenschappen als organisatievermogen, verantwoordelijkheidszin, nauwkeurigheid en doelgerichtheid worden aangescherpt. Deze uitdaging is een leerrijke ervaring.
Welke toekomstmogelijkheden zijn er?
 • De studierichting Boekhouden-informatica is een goede voorbereiding op het hoger onderwijs. Een professionele bachelor in een economische richting is het meest aangewezen. Een goede studiehouding is een absolute voorwaarde.
 • Meteen aan het werk gaan na de derde graad is ook een mogelijkheid maar verder studeren biedt meer kansen op de arbeidsmarkt.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.