Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

01HWbanner

Overzicht | Boekhouden-informatica | Economie | Handel | Office en retail | Toerisme-Taal-Cultuur

Abstract-theoretische studierichting

Wat verwachten we van je?
 • Je hebt belangstelling voor een algemene vorming en je voorkeur gaat daarbij uit naar maatschappelijk-economische thema's.
 • Je bent geïnteresseerd in actualiteit en maatschappij.
 • Je werkt graag in groep en je voelt je niet geremd om voor de klas te staan
 • Werken met de computer is voor jou geen hinderpaal.
 • Je bent ordelijk en accuraat bij het noteren en verwerken van gegevens.
 • Je hebt aanleg om modellen te synthetiseren, te schematiseren en te evalueren bij het oplossen van problemen.
Wat biedt de studierichting Economie?
 • Een brede algemene vorming waarin de studie van de moderne talen belangrijk is.
 • De studierichting economie brengt je rechtstreeks in contact met de maatschappelijke realiteit: het bedrijfsleven, de menselijke relaties en het bedrijfsbeleid.
 • De lestijden economie omvatten drie deelvakken:
  • algemene of sociale economie: studie van de maatschappelijke realiteit;
  • bedrijfswetenschappen: studie van het bedrijfsleven;
  • project economie: oplossen van gevalsstudies gelinkt aan de economische realiteit.
 • De interesse voor de economische wetenschappen kan op twee manieren geuit worden:
  • op een wetenschappelijk-analytische manier met een eerder wiskundige wijze van uitdrukken van de economische grootheden (klemtoon op de component wiskunde).
  • op een meer verbale manier waarbij de in de economie gebruikte symboliek eerder onder woorden gebracht wordt (klemtoon op de component moderne talen).
Welke toekomstmogelijkheden zijn er?
 • Verder studeren aan het hoger onderwijs is een must. Na het volgen van deze studierichting in de derde graad kan zowel een professionele als een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding worden gevolgd.
 • Studierichtingen waarvoor een artistieke en/of beroepsgerichte vooropleiding nodig zijn, zijn meestal uitgesloten.
Wat zijn de meest geschikte voortrajecten?
 • Moderne wetenschappen
 • Latijn