Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

01PRbanner


Eerste jaar

 • Vanaf 8.00 uur - Onthaal eerstejaarsleerlingen op de speelplaats (zie plannetje) De leerlingen brengen schrijfgerief mee en een lunchpakket met drank. De boeken mogen thuisblijven.
 • 8.25 uur - Welkom door directie en leerlingbegeleiders
 • 9.00 uur - Activiteiten met de klas onder begeleiding van de klastitularis
 • 15.40 uur - Einde van de eerste schooldag

De lessen starten op dinsdag 3 september.

Eerste oudercontact op donderdag 12 september 2019 om 18 uur

Plannetje info eerste schooldag

Info voor ouders
 

 • Op maandag 9 september start de vrije avondstudie voor de leerlingen van de 1A-stroom. De studie vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40 uur tot 16.30 uur. De leerlingen moeten hiervoor inschrijven. Zij krijgen op maandag 2 september een te ondertekenen verklaring mee naar huis waarop u kan noteren of uw zoon/dochter in de studie zal blijven.
 • De scholen zijn verplicht aan- en afwezigheden te melden aan het Ministerie van Onderwijs. Als uw dochter/zoon niet op school kan zijn wegens ziekte of om een andere reden, belt u 's morgens vóór 9 uur naar het schoolsecretariaat en bezorgt u zo snel mogelijk een (dokters)briefje. Dit staat vermeld in het schoolreglement.
 • De leerlingen ontvangen een digisleutel op maandag 2 september en zij brengen hem vanaf dan elke dag mee naar school. Met de digisleutel kunnen drank, broodjes of warme maaltijden worden betaald. Op onze campus zijn er meerdere betaalautomaten waarmee de digisleutel kan worden opgeladen. Natuurlijk zijn de leerlingen vrij om zelf een lunchpakket van thuis mee te brengen.
 • Op de website vindt u de jaarplanning met vrije dagen, oudercontacten en rapporten en het schoolreglement.
 • De leerlingen ontvangen een studieplanner op maandag 2 september. In de studieplanner van uw dochter/zoon staan de belangrijke dagen van de jaarkalender vermeld. Wij vragen, dat u het eerste blad ondertekent.
   

Tweede jaar

 • 9.20 uur - Samenkomst leerlingen van het 2de jaar op de speelplaats aan de hal
 • 9.30 uur - Welkom door directie en leerlingbegeleiders
 • 10.25 uur - Activiteiten met de klas onder begeleiding van de klastitularis
 • 15.40 uur - Einde eerste schooldag

MEEBRENGEN: digisleutel, schrijfgerief (zeker een zwarte pen of fineliner en een schaar) en een lunchpakket met drank. De boeken mogen thuisblijven.

Jaarplanning met vrije dagen, oudercontacten en rapporten en het schoolreglement.

De lessen starten op dinsdag 3 september.
 


3de t/m 7de jaar

 • 10.00 uur - Onthaal nieuwe leerlingen en rondleiding op de campus (Nieuwe leerlingen die bij de inschrijving niet alle nodige documenten bij zich hadden, brengen de eerste schooldag hun identiteitskaart en de eindbeslissing van het vorige schooljaar mee)
 • 10.30 uur - Samenkomst alle 3de jaars in de [email protected] aan de Rijksweg
 • 11.15 uur - Samenkomst alle andere leerlingen van het 4de tot en met het 7de jaar. TO verzamelen aan de Looheuvel, WS-HW-WT aan de Rijksweg
 • 15.25 uur - Einde van de eerste schooldag

Jaarplanning met vrije dagen, oudercontacten en rapporten en het schoolreglement.

De lessen starten op dinsdag 3 september.
 Informatie over schoolrekening en boeken