Rijksweg 357 - 3630 Maasmechelen - tel. + 32 89 77 99 50

banner

 

Campus de helix heeft twee goedgekeurde Erasmus+-projecten: een project voor leerlingen en een voor leerkrachten.

Business support @ Valencia

Leerlingen van 7 Business support lopen stage in Valencia (Spanje). De stage zal plaatsvinden in juni 2020 en zal 15 dagen duren. De stageplaatsen zijn erg gevarieerd. Ze zijn gesitueerd in de toeristische sector, zodat de leerlingen in het Engels kunnen werken en er tegelijkertijd geen hoog niveau Spaans vereist is. Iedere leerling loopt gedurende twee weken stage in een stagebedrijf. Door twee weken op dezelfde plaats te werken leren ze de plek beter kennen en is de kans op inwerken groter. Afhankelijk van het stagebedrijf werken de leerlingen aan andere competenties. Dankzij de stage in Spanje leren ze de werkomstandigheden in een ander land kennen. Ze zullen de Spaanse context leren kennen wat betreft business support, het opstarten van een bedrijf en online marketing. Ze komen in contact met andere gewoonten en een andere manier van leven, waardoor ze een bredere kijk op de wereld ontwikkelen.

erasmus lln

Europese navorming van leerkrachten in 21ste-eeuwse competenties

Twaalf leerkrachten van campus de helix nemen tijdens het schooljaar 2019-2020 deel aan een internationale cursus over 21ste-eeuwse competenties. In het schooljaar 2020-2021 gaan deze leerkrachten op jobshadowing in een buitenlandse school. De buitenlandse navormingen zullen focussen op de drie thema's van onze school: LEREN-LEVEN-MAATSCHAPPIJ. Het internationaliseren biedt campus de helix de mogelijkheid om contacten te leggen met andere instituten, partners en scholen en kennis te maken met andere onderwijssystemen en met verschillende schoolculturen. Hoe worden 21ste-eeuwse competenties gehanteerd in andere scholen en in andere culturele contexten? Op basis hiervan kan een vergelijkende studie worden gemaakt om acties te ondernemen gericht op de noden van campus de helix.

Team leekrachten