Theoretisch-technisch
Boekhouden-Informatica
Handelswetenschappen

 

JAAR 5 6
UREN UREN
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 7 7
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Seminarie 2 2
Toegepaste informatica 5 5
Wiskunde 4 4
TOTAAL 34 34